Scandinavian Executive Institute er kjent for en lang rekke internasjonale utdanninger av høy klasse. De samarbeider med to av verdens mest anerkjente Business skoler – INSEAD og IMD. Sammen tilbyr de ulike programmer som er vel tilpasset skandinaviske forhold og lovgivninger. Dette er noe flere nordiske toppledere og styremedlemmer hiver etter i et voksende marked. En av topputdanningene er internasjonal styreutdanning. Programmet gjør deg til et verdiskapende styremedlem, hvilket både er en viktig beholdning for bedriften og for din egen karriere.

Om kurset

Styreutdanningen er bedre kjent som Executive Board Programme. Den internasjonale utdannelsen finner sted på INSEAD i Frankrike og foregår derfor på engelsk. Undervisningen benytter relevante caser, modeller og teorier fra det virkelige liv. Dette gjør deltakerne godt rustet til å ta fatt på utfordringer i det nærliggende miljøet. Ikke minst så får man innsikt i formelle og juridiske ansvarsområder. Styreutdanningen tar utgangspunkt i alt fra verdiskapning til risikostyring. Med et såpass omfattende og varierende pensum så lærer man ikke kun å bli en god leder. Man lærer også hvordan man skal kommunisere med de andre funksjonene i bedriften og få alt til fungere som et forent organ.

Tidligere deltakere

Det er mange anerkjente toppledere som har valgt å ta del i Executive Board Programme. Blant dem har en profesjonell styreleder beskrevet programmet for å være veldig profesjonelt lagt opp. Han utdyper at professorene var meget dyktige og at de var i stand til å holde gruppen engasjert gjennom hele forløpet. Styrelederen hadde begynt sin første modul i Oslo med en god oppfrisking av lover og regler innenfor styrearbeid. Deretter hadde han avsluttet sine to siste moduler på INSEAD hvor det handlet om hvordan man effektivt kan praktisere styrearbeid.

Et annet styremedlem beskrev hvordan hun ble satt sammen med en norsk gruppe fra samme referanseramme på INSEAD. Dette la opp til et relevant samarbeidsnettverk i fremtiden. I tillegg beskriver styremedlemmet å ha fått mange aha-opplevelser i løpet av kurset. Blant annet fikk hun god bruk for den faglige delen omkring risikostyring. Dette kom ikke kun fra undervisningen, men også fra de dype samtalene hun erfarte innad i deltakergruppen.