Bruk av både manuelle og elektriske verktøy kan være forbundet med risiko, og dette temaet er noe alle må ta seriøst. Proffbrukere er utsatt for risiko hver dag, men amatører vil dessuten være mer uvante ved bruken av verktøy som båndsag, kapp- og gjærsag eller spikerpistol. Det skal selvfølgelig ikke være en hindring fra å faktisk bruke slike verktøy, men det er viktig å være nøye med sikkerheten.

Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene

Alle verktøy leveres med en bruksanvisning, og den inneholder også sikkerhetsinstruksjoner. Det er dessverre mange som ikke leser disse instruksjonene, til tross for at de inneholder både viktige råd og tips.

En moderne båndsag eller annet større elektroverktøy er utstyrt med forskjellige sikkerhetsmekanismer, som skal redusere risikoen for skader. Det er likevel viktig å være klar over at disse funksjonene forutsetter at brukeren faktisk er klar over hvordan de skal benyttes, og at instruksjonene på maskinen og i bruksanvisningen følges.

Husk på personlig beskyttelsesutstyr

Noen sikkerhetstiltak er enklere enn andre, og godt personlig beskyttelsesutstyr er definitivt blant disse. Det handler da om både gode hansker, vernebriller, hørselvern og annet relevant verneutstyr. Korrekt bruk av denne typen utstyr kan beskytte mot mange forskjellige typer skader i forbindelse med bruk av verktøy og maskiner.

Vernebriller og hørselvern gjør deg selvfølgelig ikke udødelig, men de utgjør en god beskyttelse av to av de viktigste sansene – hørselen og synet. Husk på at høye lyder og støy kan forårsake hørselsskader selv etter kort tid, og det kan være vanskelig å vurdere støynivået til verktøyene du bruker. Vernebriller har en helt åpenbar nytteverdi, da de beskytter mot en mengde forskjellige ting som kan skade øynene dine.

Til syvende og sist er det viktig at du føler deg helt trygg. Følg alle instruksjoner som følger med verktøyet, og bruk den tiden du trenger på å legge til rette for en både trygg, sikker og effektiv arbeidsøkt.