Vet du hva Dyskalkuli er? Fortvil ikke, det er du ikke alene om. Dyskalkuli er noe du har dersom du har spesifikke vansker med matematikk. Hvis du har Dyskalkuli mangler du ofte en intuitiv forståelse for tall og mengder, og du kan ha problemer med å forstå systemet bak tall. Du kan for eksempel ha problemer med å forstå at 2+3 er mindre enn 10. Koblingen mellom den abstrakte mengden tallene representerer og tallene selv er ofte svake. Hvis du har Dyskalkuli forstår du at 6 er 6, men du har problemer med å legge sammen og trekke fra tall. Hvis du har Dyskalkuli kan du også ha problemer med retningssansen, skille høyre fra venstre, breddegrad fra lengdegrad, og horisontal fra vertikal osv. Dette gjelder derimot ikke alle. Noen sliter mer med systemer, som rutetider og klokka f.eks. Typisk har en med dyskalkuli dårlig karakter i matte og gode karakterer i mer konkrete fag. Dyskalkuli opptrer ofte i forbindelse med ADHD, men man vet ikke om eller hvordan dette henger sammen. Det anslås faktisk at ca. 15% av elevene i grunnskolen har så store utfordringer med matematikk at de ikke kan leve opp til de faglige kravene som stilles.

Dette er Dyskalkuli

Dyskalkuli er som regel når det som har med tall og gjøre blir tull. Ca. 5-10 prosent av befolkningen har Dyskalkuli, like mange som har Dysleksi. Til tross for at Dyskalkuli fører til vedvarende vansker i matematikk kan det håndteres med tilpasset opplæring. Det sies blant annet at mange kan få bedre matteforståelse om opplæringen blir mer praktisk. Dyskalkuli er en underdiagnostisert vanske hvor få får tilskrekkelig med hjelp. Det kan ofte være Tabu knyttet til denne diagnosen, men da er det viktig å huske på at det handler om helt andre ting enn å være mindre begavet. Klikk her dersom du ønsker å lære mer om Dyskalkuli.